Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                                           คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และติดตามผลการดำเนินการแผนล้างสถานที่สาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และขอความร่วมมือต่อผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดมา และพักอาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้โทรรายงานต่อ ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โทร 075342880 ต่อ165 หรือ กองสวัสดิการสังคม โทร 075342880 ต่อ 118 หรือ โทรแจ้งประธานชุมชนในชุมชนของตนเอง พร้อมรายงานสถานการณ์ ประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  01-04-2020 17:06:03
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช