Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนรครศรีธรรมราช ร่วมรายการเทศบาลยิ้ม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนรครศรีธรรมราช ร่วมรายการเทศบาลยิ้ม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 88.5 MHZ ชั้น 2 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนรครศรีธรรมราช ร่วมรายการเทศบาลยิ้ม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรองนายกฯ ได้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมตระหนักถึง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือให้สะอาด ออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ  และเน้นย้ำถึงผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดมา และพักอาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้โทรแจ้ง ต่อ ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โทร 075342880 ต่อ165 หรือ กองสวัสดิการสังคม โทร 075342880 ต่อ 118 หรือ โทรแจ้งประธานชุมชนในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ รองนายกเทศมนตรี ได้เปิดเผยว่า ในส่วนของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่แพทย์ได้นัดหมาย  ทางโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะดำเนินการติดต่อผู้ป่วยนัดทุกท่าน  เพื่อประสานการรับยาหรือพบแพทย์เป็นรายบุคคล  และขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาล  ให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่ อสม. ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ด้านสุขภาพด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

 

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  01-04-2020 17:06:56
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช