Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำโรงกรองน้ำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยตนเอง
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำโรงกรองน้ำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยตนเอง

       

วันศุกร์ ที่17 เมษายน  พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำด้วยตนเอง ณ โรงกรองน้ำประตูไชย เพื่อตรวจดูแหล่งน้ำสำรองของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปัญหาสภาพอากาศอยู่ในช่วงหน้าแล้งฝนทิ้งช่วง ทางเทศบาลนครฯมีปริมาณน้ำที่ลดลงต่ำกว่าปกติส่งผลให้การจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลนครฯไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

หลังจากที่ฝนตกติดต่อกัน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มั่นใจว่าน้ำจากโรงกรองน้ำประตูชัยเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแน่นอน

..................................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  17-04-2020 11:35:15
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช