Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังการปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา ป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พร้อมรับฟังสรุปการรายงานสถานการณ์ ประจำวัน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือต่อผู้เดินทางข้ามเขตจังหวัดมา และพักอาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้โทรรายงานต่อ ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โทร 075342880 ต่อ165 หรือ กองสวัสดิการสังคม โทร 075342880 ต่อ 118 หรือ โทรแจ้งประธานชุมชนในชุมชนของตนเอง และเน้นย้ำในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยให้เว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาด

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20-04-2020 13:16:00
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช