Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดนัดหน้าวัดมุมป้อม อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดนัดหน้าวัดมุมป้อม อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช

       

 วันอังคาร  ที่ 21 เมษายน 2563  เวลา 08.30 น.  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ตลาดนัดหน้าวัดมุมป้อม  อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช  แจกแผ่นพับข้อมูลเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  และ หน้ากากผ้า ให้กับ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตลาดดังกล่าว  เพื่อรณรงค์การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
…………………………………..
ภาพ//ข่าว//ญาดากุล  
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  21-04-2020 11:15:38
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช