Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน ที่มีความประสงค์แจก เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โปรดแจ้ง วัน เวลา สถานที่ ในการแจก ต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน ที่มีความประสงค์แจก เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โปรดแจ้ง วัน เวลา สถานที่ ในการแจก ต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน ที่มีความประสงค์แจก เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โปรดแจ้ง วัน เวลา สถานที่ ในการแจก ต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อทางเทศบาลฯ จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน โดยติดต่อได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร 075-342880-2 ต่อ 127 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จะคลี่คลาย
ข่าว/แสงจันทร์
ตรวจทาน/ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  24-04-2020 15:08:44
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช