Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.)

       

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนาย ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  24-04-2020 15:34:25
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช