Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันจันทร์ ที่27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30-11.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แก่ชุมชนหอไตร ชุมชนเพชรจริก ชุมชนศาลามีชัย และชุมชนหัวถนนก้าวหน้า โดยนายกเทศมนตรีฯได้มอบเครื่อง อุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อนำไปใช้ และนำไปรับประทานต่อไป

...........................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  27-04-2020 16:13:33
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช