Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันอังคาร ที่28 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30-11.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แก่ชุมชนตลาดแขก ชุมชนประตูขาว ชุมชนสารีบุตร และชุมชนกรแก้ว โดยรองนายกเทศมนตรีฯได้มอบเครื่อง อุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อนำไปใช้ และนำไปรับประทานต่อไป

...........................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  28-04-2020 11:56:24
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช