Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพุธ ที่29 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30-12.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต4 และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แก่ชุมชนนอกไร่สะพานยาว ชุมชนตลาดหัวอิฐ ชุมชนเทวบุรีคลองห้วย ชุมชนสุขเจริญ ชุมชนทวดทอง ชุมชนบ้านตก ชุมชนตลาดยาว ชุมชนท่าช้าง และชุมชนสันติธรรม โดยผู้บริหารเทศบาลฯได้มอบเครื่อง อุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อนำไปใช้ และนำไปรับประทานต่อไป

...........................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-04-2020 13:36:47
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช