Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้รับผิดชอบของสำนักการศึกษา
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้รับผิดชอบของสำนักการศึกษา

       

วันพุธ ที่29 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30-15.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้รับผิดชอบของสำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น5 (อาคารจอดรถ) 
โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบนโยบายให้ผู้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้รับผิดชอบ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนายกเทศมนตรีฯมีความตั้งใจจะมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้กับคุณครู บุคลากร และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 จากนั้นรองนายกเทศมนตรีฯได้มอบหมายให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการสอน การจัดทำสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย
...........................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-04-2020 17:15:37
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช