Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารญสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)
ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารญสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)

       

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)   

นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญน์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารญสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง) เพื่อสำรวจเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และวางแนวทางในการปฎิบัติ พร้อมให้คำแนะนำประชาชน

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  01-05-2020 13:57:47
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช