Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

       

วันศุกร์ ที่1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ตลาดคูขวาง)  เพื่อกำหนดมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

 โดยการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 1 เครื่อง บริเวณทางเข้าตลาด ตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองเบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ( COVID-19)

 

ข่าว/ภาพ/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  01-05-2020 16:34:46
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช