Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจ ร้านตัดผม ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019( Covid-19)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจ ร้านตัดผม ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019( Covid-19)

       

วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บวรพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจ ร้านตัดผม ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019( Covid-19) โดยมี นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมคณะลงพื้นที่ด้วย

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ / แสงจันทร์
ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  03-05-2020 12:32:19
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช