Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบ อ่างล้างมือพึ่งเท้า
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบ อ่างล้างมือพึ่งเท้า

       

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบ อ่างล้างมือพึ่งเท้า จากตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิชล ในเครือข่ายนครศรีดีจังฮู้ ร่วมกับสมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน โดยมี นายคำมูล นาสมปอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)

ข่าว/แสงจันทร์
ตรวจทาน/ฐิตินันท์

    ลงประกาศเมื่อวันที่ :  05-05-2020 15:52:52
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช