Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชและพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชและพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

       

ตามเอกสารแนบไฟล์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  08-05-2020 09:23:57
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช