Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ควบคุม และ ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ควบคุม และ ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

       

    

วันพฤหัสบดี ที่ 7  พฤษภาคม 2563 เวลา  08.30 น.  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ณ บาลาย สารีบุตร และ มัสยิดซอลาฮุดดีน (ท่าช้าง) ล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน  และควบคุม  ป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

..............................................

ภาพ//ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  07-05-2020 11:16:47
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช