Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ณ มัสยิดญาเมี๊ยะ
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ณ มัสยิดญาเมี๊ยะ

       

วันพฤหัสบดี ที่ 7  พฤษภาคม 2563 เวลา  13.30 น.  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมกับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่  ณ  มัสยิดญาเมี๊ยะ ล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน  พร้อมมอบหน้ากากผ้า เพื่อเป็นการ ควบคุม  ป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

                                                           ...................................................................

ภาพ//ข่าว//ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  07-05-2020 16:29:25
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช