Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ณ มัสยิดนูรุลมูบีน และ มัสยิดอัดดารุสลาม
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ณ มัสยิดนูรุลมูบีน และ มัสยิดอัดดารุสลาม

       

     วันพฤหัสบดี ที่ 8  พฤษภาคม 2563 เวลา  08.30 น.  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ณ  มัสยิดนูรุลมูบีน และ มัสยิดอัดดารุสลาม   ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน  และควบคุม  ป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

                                   ..............................................

ข่าว//ญาดากุล

 


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  08-05-2020 11:31:47
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช