Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มัสยิดกุตบุตดีน ชุมชนทุ่งจีน เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มัสยิดกุตบุตดีน ชุมชนทุ่งจีน เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

       

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดกุตบุตดีน ชุมชนทุ่งจีน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายอาวุท สุขันทอง นายธีรวัฒน์ คงสำราญ และนายสรพงษ์ คงสำราญ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มัสยิดกุตบุตดีน ชุมชนทุ่งจีน เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พร้อมแนะนำวิธีการปฎิบัติตนในเดือนแห่งการถือศีลอดเพื่อฝึกตนเองของชาชนอิสลาม และมอบข้าวสารจำนวน 100 ถุง พร้อมแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือทำความสะอาดแก่ประชาชนชุมชนทุ่งจีน

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  08-05-2020 16:38:22
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช