Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4 เพื่อล้าง ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสcovic-19
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4 เพื่อล้าง ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสcovic-19

       

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00น.  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อล้าง ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสcovic-19 ให้กับประชาชน  เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  สำหรับวันนี้ชุดปฏิบัติภารกิจ ลงพื้นที่  ชุมชนศาลามีชัย  และ ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า
                                ...............................................
ข่าว//ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  13-05-2020 20:04:05
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช