Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกัณฑ์อเนก เกตุแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เพื่อล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส covic-19 ให้กับประชาชน
นายกัณฑ์อเนก เกตุแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เพื่อล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส covic-19 ให้กับประชาชน

       

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563  เวลา 18.00น.  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายกัณฑ์อเนก  เกตุแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.โกวิทย์  เหมทานนท์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ลงพื้นที่ร่วมกับกองทัพภาคที่4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส covic-19 ให้กับประชาชน  เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  สำหรับวันนี้ชุดปฏิบัติภารกิจ ลงพื้นที่  ชุมชนสวนป่าน ชุมชนลูกแม่อ่างทอง ชุมชนตลาดท่าม้า
                               ...............................................
ข่าว//ญาดากุล
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  15-05-2020 19:59:33
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช