Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบชุดการเรียนรู้ช่วงCOVID-19
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบชุดการเรียนรู้ช่วงCOVID-19

       

วันจันทร์ ที่18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00-10.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบชุดการเรียนรู้ช่วงCOVID-19 พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวอิฐ จำนวน 61 ชุด เพื่อให้น้องๆหนูๆได้ฝึกการเรียนรู้ที่บ้านในช่วงโรคระบาด COVID-19 เพื่อความปลอดภัยก่อนจะมีการเปิดเรียนในวันที่1 กรกฎาคม 2563 นี้
............................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  18-05-2020 16:09:34
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช