Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา

       

วันอังคาร ที่19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-11.15 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้มอบนโยบายแนวทางการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารที่เข้าประชุม เพื่อนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
........................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  19-05-2020 12:11:58
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช