Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แจ้งการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00
แจ้งการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แจ้งการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00 น.  จำกัดวันละ 85 คิว (ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 
โดยสามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา  08.00 น.  
แบ่งรอบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ 
รอบเช้าจำนวน 45 คิว (1-45) และรอบบ่ายจำนวน 40 คิว (46-85) 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-342880-2 ต่อ  115
ข่าว/ภาพ แสงจันทร์
ตรวจทาน/ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  19-05-2020 15:42:49
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช