Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมการสอนออนไลน์ ทุกระดับชั้น ผ่านโปรแกรม Open Broadcaster Software ( OBS) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมการสอนออนไลน์ ทุกระดับชั้น ผ่านโปรแกรม Open Broadcaster Software ( OBS) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

       

       วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายครรชิต  มนูญผล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมการสอนออนไลน์ ทุกระดับชั้น ผ่านโปรแกรม Open Broadcaster Software ( OBS)  ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20-05-2020 14:32:53
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช