Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

       

วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่องการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม การเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมี นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในการประชุม

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20-05-2020 15:53:16
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช