Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4

       

วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00น.  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อล้าง ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสcovic-19 ให้กับประชาชน  เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  สำหรับวันนี้ชุดปฏิบัติภารกิจ ลงพื้นที่  ชุมชนคูขวาง – ท่าวัง เขต 1   และ ชุมชนบ่ออ่าง

                                ....................................................................................

ข่าว//ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20-05-2020 20:06:31
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช