Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  26-05-2020 18:17:19
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช