Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ สำหรับใช้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ สำหรับใช้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19

       

วันอังคาร ที่26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  รับมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ จากTOT ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สำหรับใช้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 1 ตู้ โดยจะมอบให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ

....................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  26-05-2020 18:17:09
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช