Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2563
การประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2563

       

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5  นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ครั้งที่ 7/2563 
     เพื่อพิจารณาโครงการ หรือกิจกรรมงบประมาณการบริการด้านสาธารณสุข  จำนวน 16 โครงการ

ข่าว/แสงจันทร์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  27-05-2020 15:46:02
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช