Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2563
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2563

       

 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2563

โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  28-05-2020 15:42:02
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช