Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณการร่วมกับ สำนักปลัดเทศบาล และกองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ตลาดคูขวาง)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณการร่วมกับ สำนักปลัดเทศบาล และกองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ตลาดคูขวาง)

       

  วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.00 น.  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณการร่วมกับ สำนักปลัดเทศบาล และกองวิชาการและแผนงาน  ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ตลาดคูขวาง)  เพื่อรณรงค์มาตรการเข้มงวดเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  อย่างต่อเนื่อง โดยมีการแจกเอกสาร แผ่นผับข้อมูลเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  ให้กับ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป   พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  การกำหนดพื้นที่ประตู เข้า ออกตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ตลาดคูขวาง) 

...........................................................................

ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  02-06-2020 13:01:17
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช