Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช

       

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ พร้อมกำหนดมาตรการผ่อนคลาย โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  02-06-2020 13:35:20
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช