Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การประชุมติดตามผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ COVID -19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การประชุมติดตามผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ COVID -19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมติดตามผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ COVID -19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

ภาพ//ข่าว//แสงจันทร์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  02-06-2020 15:25:36
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช