Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

       

วันพุธ  ที่ 3 มิถุนายน  2563  เวลา 10.00น.  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ

สาธารณประโยชน์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   3 มิถุนายน 2563   ณ วัดสวนพลาราม หมู่.2 ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน    ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเพื่อ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                                                          .....................................................
ภาพ// ข่าว// ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  03-06-2020 12:17:35
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช