Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (ครั้งที่ 2)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (ครั้งที่ 2)

       

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (ครั้งที่ 2) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้มีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  04-06-2020 11:27:56
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช