Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การประชุมติดตามการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล
การประชุมติดตามการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล

       

วันศุกร์ ที่ 5  มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น.   ห้องประชุมสำนักการศึกษาชั้น 4 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต  มนูญผล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมติดตามการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล โดยมี นายชาคร ไอยศุรย์ ปลัดเทศบาล นายสิทธิศักดิ์  ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล และ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ//ข่าว//แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  05-06-2020 14:00:22
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช