Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

       

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  08-06-2020 10:00:25
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช