Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การประชุมติดตามการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล
การประชุมติดตามการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล

       

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.ห้องประชุมสำนักการศึกษาชั้น 4

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต  มนูญผล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมติดตามการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล โดยมี นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ รองปลัดเทศบาล นายสิทธิศักดิ์  ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล และ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ภาพ//ข่าว//แสงจันทร์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  11-06-2020 14:18:56
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช