Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

       

วันพฤหัสบดี   ที่  11   มิถุนายน  พ.ศ. 2563 เวลา  14.00  น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา  ชั้น 4   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   นายชาคร   ไอยศูรย์   ปลัดเทศบาล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 7   โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม   เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน การนำข้อมูลต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเกิดผลประโยชน์กับประชาชนและชุมชนภายในเขตเทศบาลอย่างสูงสุด
..........................................
ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  11-06-2020 15:07:15
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช