Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

       

วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณโดยรอบ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตามที่ได้ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข พันธุ์ไทย เพศผู้ สีน้ำตาล อายุประมาณ 4 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณจวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  12-06-2020 16:43:36
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช