Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

       

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนท้าวโคตร และชุมชนหอไตร  เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะมีการออกหน่วยในแต่ละชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ตามที่ได้ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข พันธุ์ไทย เพศผู้ สีน้ำตาล อายุประมาณ 4 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยชุมชนวัดท้าวโคตรจะให้บริการในโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร และ ชุมชนหอไตร จะให้บริการใน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  15-06-2020 16:07:01
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช