Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพุธ ที่17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-15.45 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  ณ ห้องประชุมชั้น4 (สำนักการศึกษา)
โดยการประชุมผู้อำนวยการในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีฯ  ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ในการทำงานเชิงรุกในช่วงเปิดภาคเรียน วันที่1 กรกฎาคม 2563  เพื่อให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายต่อไป
.................................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  17-06-2020 15:55:56
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช