Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ปันสุข ปันน้ำใจ จากใจ พม.
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ปันสุข ปันน้ำใจ จากใจ พม.

       

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน  2563  เวลา 15.30น.  ณ วัดบุญนารอบ  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ปันสุข  ปันน้ำใจ  จากใจ พม.   โดยหน่วยงานสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกับ ชมรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  และภาคีเครือข่าย  นำข้าวกล่อง ขนม พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด มอบให้กับประชาชน เพื่อ

เป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับที่ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

..................................................................

ภาพ//ข่าว// ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  17-06-2020 17:30:44
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช