Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

       

วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนตลาดท่าม้า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะมีการออกหน่วยในแต่ละชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ตามที่ได้ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข พันธุ์ไทย เพศผู้ สีน้ำตาล อายุประมาณ 4 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยตั้งจุดให้บริการหน้าตลาดท่าม้า

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  19-06-2020 15:13:46
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช