Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อพิจารณาการนำเสนอ เครื่องเทอร์โมสแกน สำหรับใช้ในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อพิจารณาการนำเสนอ เครื่องเทอร์โมสแกน สำหรับใช้ในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

       

วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อพิจารณาการนำเสนอ เครื่องเทอร์โมสแกน สำหรับใช้ในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  19-06-2020 15:15:04
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช