Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการลงนามสัญญาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการลงนามสัญญาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

 

วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการลงนามสัญญาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  19-06-2020 15:16:33
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช