Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบบ้านธารน้ำใจ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบบ้านธารน้ำใจ

       

วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ชุมชนมะขามชุม ตำบล ท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชน นครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบบ้านธารน้ำใจ ให้กับนางสมพิศ กระฉ่อนวงศ์ ในชุมชนมะขามชุม โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  22-06-2020 17:05:13
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช