Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ ป้องกันโรค COVID-19
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ ป้องกันโรค COVID-19

       

วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ ป้องกันโรค COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรในโรงเรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาและสามารถให้ความรู้แก่นักเรียนได้อย่างถูกวิธี

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  22-06-2020 17:06:12
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช